Martin Blondiebooi

Martin er 25 år og født i Göteborg, Sverige.


I Sverige ble jeg anklaget for å finne opp hjulet, og andre gjenstander som åpenbart var laget i Norge, dermed flyttet jeg hit.

Happy_man.jpg

Design utdannelse

I Norge studerte jeg design hos NTNU, hvor jeg fikk karakterer i fagene. Det var nytt!

Tilbake til ansatte:
wd_transp_icon.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License